1. Биополимерами являются: А) белки Б) полисахариды В) нуклеиновые кислоты Г) всё перечисленное 2. Урацил образует комплиментарную связь с: А) аденином Б) тимином В) цитозином Г) гуанином 3. Гликолизом называется: А) совокупность всех процессов энергетического обмена в клетке Б) бескислородное расщепление глюкозы В) полное расщепление глюкозы Г) полимеризация глюкозы с образованием гликогена 4. Очерёдность стадии митоза следующая: А) метафаза, телофаза, профаза, анафаза Б) профаза, метафаза, анафаза, телофаза В) профаза, метафаза, телофаза, анафаза Г) телофаза, профаза, метафаза, анафаза 5. Удвоение хромосом происходит в: А) интерфазе Б) профазе В) метафазе Г) телофазе 6. В основе геномных мутаций в клетке лежит изменение А) структуры цитоплазмы Б) числа хромосом В) числа нуклеотидов в ДНК Г) структуры хромосом 7. Какое значение имеет предупреждающая окраска животных? А) делает животных незаметными Б) отпугивает врагов В) привлекает особей своего вида Г) обостряет внутривидовую борьбу 8. У папоротниковидных растений в отличие от покрытосеменных отсутствуют А) корни Б) стебли В) плоды Г) споры 9. Ротовое отверстие на нижней стороне головы, жаберные щели, не прикрытые жаберными крышками, имеют А) акулы и скаты Б) сазаны и карпы В) щуки и окуни Г) осетры и белуги 10. В скелете человека с помощью сустава соединяются А) кости таза Б) теменная и затылочная кости В) шейные позвонки с грудными Г) бедренная кость с тазовой пж побыстрее

атність пташенят серпокрильця впадати в анабіоз під час різкого зниження теператури відноситься до а)морфологічні адаптації б)фізіологічні — біохімічні адаптації в)поведінкові адаптації г)преадаптації3. Ознаки організму, які потенційно можуть стати основою пристосувань у змінених умовах існування — цеА постадаптаціїБ стратегії адаптаційВ адаптаціїГ преадаптації4. Галапагоські в’юрки — це приклад:А преадаптаціїБ постадаптаціїВ адаптивної радіаціїГ фізіологічної адаптації5. Види з високою екологічною пластичністю, які можуть успішно жити в різноманітних умовах середовищаА гетеротрофиБ стенобіонтиВ редуцентиГ еврибіонти6. Здатність організму існувати в певному діапазоні значень екологічного чинника — цеА екологічна пластичністьБ адаптивний потенціал видуВ адаптивна радіаціяГ закон єдності організму й середовища існування7. Пристосуванням земноводних до життя на суходолі єА ниркиБ повікиВ бічна лініяГ перетинки між пальцями8. Укажіть приклад екологічних змін унаслідок дії абіотичного чинника.А проростання насіння внаслідок збільшення вологості ґрунтуБ загибель мешканців акваторії в результаті аварії танкераВ зміна чисельності популяції оленя шляхетного внаслідок конкуренції між особинамиГ звуження ареалу популяції лишайника під дією викидів промислових підприємств9. В одній з праць, опублікованій у 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «… протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо її не заносило вітром у море». Ученим описано діюА штучного доборуБ природного доборуВ модифікаційної мінливостіГ внутрішнього прагнення до прогресу10. Де адаптивна радіація групи дасть більше нових форм?А у тропічному лісіБ у пустеліВ у тундріГ у сосновому лісі11. Виберіть НЕправильне твердження стосовно пойкілотермних організмів:А температура їхнього тіла змінюється разом із температурою середовищаБ їхні потреби в енергії відносно невеликіВ до цієї групи відносять членистоногих, більшість риб і рептилій, земноводних, молюсківГ ферменти їхніх клітин можуть працювати тільки у вузькому діапазоні температур12. Рослини, які запилюються колібрі, формують у квіток довгі трубчасті віночки, проникнути по яких до нектарників може лише довгий дзьоб колібрі. Це прикладА коеволюціїБ коадаптаціїВ преадаптаціїГ постадаптації13. Прикладом коменсалізму єА джмелі та конюшинаБ терміти та мікроорганізми їхнього кишечникаВ осика та підосичникГ риба-прилипала та акула14. До ендопаразитів належитьА аскаридаБ блохаВ кліщГ воша15. Прикладом добового біологічного ритму єА міграції птахів у теплі країБ коливання чисельності тварин протягом рокуВ годування дитинчат у ссавцівГ зимова сплячка у ведмедів16. Бур’яни витісняють культурні рослини на необроблюваних ділянках, позбавляючи їх світла, вологи, поживних речовин. Проявом якої форми боротьби за існування це є?А боротьби з надмірною посушливістюБ боротьби з надмірною вологістюВ внутрішньовидової боротьбиГ міжвидової боротьби17. Одне суцвіття кульбаби, що росте на галявині, накрили непрозорим матеріалом, який за кілька годин зняли. Виявилося, на відміну від інших суцвіть, досліджувані квітки були стулені. Який адаптивний ритм порушено в рослини?А добовийБ сезоннийВ річнийГ місячний18. Джміль може вилітати вранці за температури повітря близько 7–8 °С, бджола – за температури 12 °С. Це можливо внаслідок швидкого скорочення м’язів грудей, за якого джмелі розігрівають своє тіло до 40°C. Виберіть правильне твердження:А джмелів можна віднести до теплокровних тваринБ джмелі – холоднокровні тварини, а бджоли — теплокровніВ ферментні системи джмелів працюють за температури 40 °CГ за нижчої температури повітря джміль має перевагу над бджолою19. Сезонні біологічні ритми зумовлюютьА линяння в осілих птахів помірних широтБ відкривання та закривання продихів у рослинВ чергування вдиху й видиху під час дихання у ссавцівГ переміщення дощових черв᾽яків на поверхню ґрунту20. Головною рушійною силою еволюції англійський природодослідник Чарльз Дарвін визначив природний добір, виявленням якого єА переважне виживання особин, які мають внутрішнє прагнення до прогресуБ збереження особин, чиї якості найліпше відповідають потребам людиниВ переважне виживання та розмноження найбільш пристосованих до умов існування організмів певного видуГ переважне виживання найбільших за розмірами представників певної групи організмів​

одять зустрічати край дороги наші явори. г.) Україна… Вік це слово буде піснею звучати22. Складений іменний присудок вжито в реченні:а. )А я таки мережить буду тихенько білії листи.б.) Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною.в.) Поезія не може жити на смітнику.г.) Жити щасливо мусить кожна людина.22. Складений іменний присудок ужито в реченні:а.) Книги – морська глибина.б.) Добре діло роби сміло.в.) Ми хочемо поїхати відпочивати в Крим.г.) Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому.23. Виділене слово є означенням у реченні:а.) Дерево криве, а плоди солодкі.б.) Моя хата небом укрита, землею підбита, вітром загороджена.в.) Серед неба ходить білолиций.г.) Достигле яблуко саме з дерева падає.24. Виділене слово є додатком у реченні:а.) ЧЕРНИШ дивився на поранених майже з побожною шаною.б.) В ЛІСАХ чулася хода весни.в.) ПЕРЕХОЖІ з подивом зиркали на дівчину.г.) ЛЮБОВІ й щастя хочеться людині.25. Виділене слово є додатком у реченні:а.) Він пам’ятає ШАБЛЮ гостру.б.) Мама була ВЧИТЕЛЬКОЮ.в.) Гарячий ПРОМІНЬ по підлозі котився м’ячиком.г.) Блукає ТЬМА лісами і полями.26. Обставину місця вжито в реченні:а.) Слово − це всесвіт духу.б.) Добре міркувати про чесноту ще не означає бути доброчесним.в.) 3 гір в долини віяв свіжий вітер.г.) Душа образи не забува.27. Обставину причини вжито в реченні:а.) Стежки зміяться глибоко в житі.б. Сонце все нижче опускалося до землі.в.) Хворий зблід від нестерпного болю.г.) Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу.28. Обставину причини вжито в реченні:а.) Від переляку на його лобі виступив холодний піт.б.) Бурлаки завернули в яр на відпочинок.в.) Палаюче сонце висить над степом.г.) Кулі прошивали повітря щоразу густіше​

одять зустрічати край дороги наші явори. г.) Україна… Вік це слово буде піснею звучати22. Складений іменний присудок вжито в реченні:а. )А я таки мережить буду тихенько білії листи.б.) Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною.в.) Поезія не може жити на смітнику.г.) Жити щасливо мусить кожна людина.22. Складений іменний присудок ужито в реченні:а.) Книги – морська глибина.б.) Добре діло роби сміло.в.) Ми хочемо поїхати відпочивати в Крим.г.) Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому.23. Виділене слово є означенням у реченні:а.) Дерево криве, а плоди солодкі.б.) Моя хата небом укрита, землею підбита, вітром загороджена.в.) Серед неба ходить білолиций.г.) Достигле яблуко саме з дерева падає.24. Виділене слово є додатком у реченні:а.) ЧЕРНИШ дивився на поранених майже з побожною шаною.б.) В ЛІСАХ чулася хода весни.в.) ПЕРЕХОЖІ з подивом зиркали на дівчину.г.) ЛЮБОВІ й щастя хочеться людині.25. Виділене слово є додатком у реченні:а.) Він пам’ятає ШАБЛЮ гостру.б.) Мама була ВЧИТЕЛЬКОЮ.в.) Гарячий ПРОМІНЬ по підлозі котився м’ячиком.г.) Блукає ТЬМА лісами і полями.26. Обставину місця вжито в реченні:а.) Слово − це всесвіт духу.б.) Добре міркувати про чесноту ще не означає бути доброчесним.в.) 3 гір в долини віяв свіжий вітер.г.) Душа образи не забува.27. Обставину причини вжито в реченні:а.) Стежки зміяться глибоко в житі.б. Сонце все нижче опускалося до землі.в.) Хворий зблід від нестерпного болю.г.) Навколо тихо бринів золотий півсон передосіннього степу.28. Обставину причини вжито в реченні:а.) Від переляку на його лобі виступив холодний піт.б.) Бурлаки завернули в яр на відпочинок.в.) Палаюче сонце висить над степом.г.) Кулі прошивали повітря щоразу густіше​

Комплементарность (молекулярная биология) — Complementarity (molecular biology)

Эта статья относится к молекулярной биологии . Для других применений см взаимодополняемости . Для комплементационных и комплементационных тестов , используемых в исследованиях генетики, см комплементационной (генетика) . Совпадите между двумя основаниями ДНК (гуанина и цитозина), показывающие водородные связи (пунктирные линии), проведение их вместе Совпадите между двумя основаниями ДНК (аденин и тимин), показывающие водородные связи (пунктирные линии), проведение их вместе

В молекулярной биологии , комплементарность описывает взаимосвязь между двумя структурами каждого следующих принципом блокировки и-ключом. В природе комплементарности является базовым принципом репликации ДНК и транскрипции , как это свойство разделяется между двумя последовательностями ДНК или РНК , например , что , когда они выровнены антипараллельны друг к другу, нуклеотидные основы в каждом положении в последовательности будет дополняют друг друга , значительно как смотреть в зеркало и видеть оборотную вещей. Этот дополнительный спариванию позволяет клеткам копировать информацию из одного поколения к другому , и даже найти и исправить повреждение к информации , хранящейся в последовательностях.

Степень комплементарности между двумя нуклеиновыми кислотами нитей может варьироваться в зависимости от полной комплементарности (каждый нуклеотид поперек от его противоположности) к никакому комплементарности (каждый нуклеотид не поперек от его противоположности) и определяет стабильность последовательностей , чтобы быть вместе. Кроме того, различные функции , репарация ДНК, а также регулирующие функции основаны на базовую пару комплементарности. В области биотехнологии, принцип комплементарности пар оснований позволяет генерировать гибриды ДНК между РНК и ДНК, а также открывает дверь в современных инструментов , таких как библиотеки кДНК . Хотя большинство комплементарность рассматривается между двумя отдельными строками ДНК или РНК, это также возможно для последовательности , чтобы иметь внутреннюю комплементарность , что приводит к последовательности связывания к себе в сложенной конфигурации.

Урацил комплементарен

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *